Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT Tư vấn thi CCQT

091 560 1434

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn doanh nghiệp

091 665 1434

Tư vấn public

Tư vấn public

Tư vấn public Tư vấn public

091 560 1434

Thống kê

537

978

9,625,006

Fanpage

Security Certified Network Architect (SCNA)

7/12/2010

Trong chương trình Security Certified Network Architect (SCNA), học viên sẽ được tiếp cận với nhiều  thiết bị phần cứng và phần mềm an ninh khác nhau. Học viên thực sự hiểu được cách thức đưa ra chiến lược và chính sách an ninh. Nội dung chính của khóa học, Advanced Security Implementation and Enterprise Security Solutions tương ứng với 2 môn thi SC0-501 and SC0-502.
Yêu cầu đầu vào:
Học viên phải hoàn thành khóa học SCNP hoặc khóa học tương đương. Đây là khóa học ở cấp độ chuyên sâu, vì vậy học viên cần có kiến thức nền tảng về Networking và Security trước khi tham dự khóa học SCNA.


Khóa 1:  Advanced Security Implementation (ASI)
Advanced Security Implementation (ASI) xem xét và giải thích các kỹ thuật cần thiết để xây dựng 1 hệ thống mạng thực sự. Chuẩn bị cho thi môn SC0-501 để lấy chứng chỉ SCNA.

 

Trong khóa học này, học viên được thảo luận chi tiết về chiến lược và các thành phần của 1 hệ thống mạng thực sự.


Advanced Security Implementation Course Outline
Lesson 1: Introduction to Trusted Networks
Lesson 2: Cryptography and Data Security
Lesson 3: Computer Forensics
Lesson 4: Law and Legislation
Lesson 5: Biometrics
Lesson 6: Strong Authentication
Lesson 7: Digital Certificates
Lesson 8: Digital Signatures
Chứng chỉ:
To become SCNA certified, candidates must successfully pass two exams:  SC0-501 and SC0-502. 

Khóa 2:  Enterprise Security Solutions (ESS)
Enterprise Security Solutions (ESS) khởi đầu bằng việc thảo luận về các yêu cầu cần thiết của việc xây dựng 1 hệ thống mạng thực sự, và kết thúc bằng bài lab tổng hợp bao gồm các nhiệm vụ và các khai niệm trong cả 2 môn ASI và ESS để xây dựng hệ thống mạng thực sự tin cậy. 

 

Môn thi tương ứng của Security Certified Network Architect (SCNA) : SC0-502


Enterprise Security Solutions (ESS) chuẩn bị cho học viên kiến thức và kỹ năng đưa ra chiến lược và các chính sách cần thiết để xây dựng hệ thống mạng tin cậy. Khóa học này bao gồm thông tin chi tiết bài kiểm tra về các chính sách, sự mã hóa và sinh trắc học. Đồng thời cũng thảo luận về hệ thống mạng Wireless, e-mail security. Khóa học kết thúc bằng bài lab xây dựng hệ thống mạng tin cậy, lồng ghép các khái niệm của các môn học ASI và ESS.

Lesson 1: Trusted Network Implementation
Lesson 2: Plan and Design a Trusted Network
Lesson 3: Microsoft Trusted Networks
Lesson 4: Linux Trusted Networks
Lesson 5: Managing Certificates
Lesson 6: Local Resource Security
Lesson 7: Wireless Security
Lesson 8: Securing Email
Lesson 9: Building Trusted Solutions

 

Các khóa học khác

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời liên lạc với ban tuyển sinh Học viện NetPro.

Học viện NetPro

Địa chỉ: 14/34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 091 560 1434/ 091 665 1434

Tel:     (84)4 6275 3250      Fax: (84)4 3562 5497

Email: info@netpro.com.vn   YM: netpro_tuvan

Bài viết khác

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP VÀ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE OCA

Nằm trong chuỗi kế hoạch chuẩn hóa khung năng lực CNTT cho đội ngũ cán bộ CNTT của Tập đoàn trong việc trang bị các chứng chỉ quốc tế có giá trị công nhận trên toàn cầu, NetPro tiếp tục phối hợp [...]

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO “QUY TRÌNH PHÁT HIỆN, XỬ LÝ MÃ ĐỘC MALWARE”

“Quy trình phát hiện xử lý mã độc Malware” cung cấp các kiến thức, kỹ năng, các biện pháp phòng ngừa, xử lý sự cố phần mềm độc hại của một tổ chức.

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CEH v9

Học viện NetPro tổ chức khai giảng khóa đào tạo HACKER MŨ TRẮNG-CEH v.9 tại văn phòng số 9 Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội

CHỨNG CHỈ ICDL ĐÁP ỨNG CHUẨN TT03/BTTTT

Được thành lập năm 2004, Học viện NetPro là đối tác đào tạo ủy quyền của nhiều tập đoàn Công nghệ Thông tin (CNTT) hàng đầu thế giới như Microsoft, Cisco, EC-Council…, đồng thời là trung tâm khảo[...]

Security+ của hiệp hội CompTIA

Chứng chỉ Security+ của CompTIA là chứng chỉ nền tảng giúp học viên khẳng định các kỹ năng liên quan đến bảo mật dịch vụ mạng, thiết bị mạng và lưu lượng mạng. Trong khóa học này, học viên sẽ đượ[...]