Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT Tư vấn thi CCQT

091 560 1434

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn doanh nghiệp

091 665 1434

Tư vấn public

Tư vấn public

Tư vấn public Tư vấn public

091 560 1434

Thống kê

408

1,113

9,534,387

Fanpage

Các khóa học

12/3/2012

1. Chương trình đào tạo của Microsoft:

1.1. Microsoft Certified IT Professional Server Administrator (MCITP - SA):

Tổng quan:

Chương trình đào tạo và thi chứng chỉ Quản trị hệ thống (Microsoft Certified IT Professional Server Administrator- MCITP-SA) giành cho các chuyên gia CNTT chuyên thực hiện quản lý và bảo trì môi trường mạng máy tính cho các doanh nghiệp vừa và lớn, với ít nhất 6- 12 tháng kinh nghiệm quản trị các hệ điều hành mạng và máy trạm.

Nội dung:

 

No.

 

Course name

Exam code

Duration

(hrs)

1.

Required

6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008

70-640

40

2.

Required

6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure

70-642

40

3.

Required

6430 Planning and Administering Windows Server 2008 Servers

70-646

40

 

1.2. Microsoft Certified IT Professional Enterprise Administrator (MCITP - EA):

Tổng quan:

Chương trình đào tạo chuyên gia hệ thống MCITP-EA (Microsoft Certified IT Professional Enterprise Administrator) dành cho các chuyên gia IT chuyên hoạch định, thiết kế, thực hiện các giải pháp và kiến trúc của Microsoft Windows trong các công ty có quy mô vừa và lớn và có ít nhất một năm kinh nghiệm thực hiện và quản trị các hệ điều hành mạng và hệ điều hành máy trạm.

Nội dung:

 

No.

Course name

Exam code

Duration

(hrs)

1.

6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008

70-640

40

2.

6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure

70-642

40

3.

6292 Installing and Configuring Windows 7 Client

70-680

18

4.

6427 Configuring and Troubleshooting Internet Information Services 7.0 in Windows Server 2008

70-643

40

5.

6435: Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure

70-647

40

 

TỔNG CỘNG

 

178

 

1.3. Microsoft Certified Solutions Associate – SQL Server 2008:

Tổng quan:

Chương trình đào tạo và thi chứng chỉ MCSA SQL Server 2008 (Microsoft Certified Solutions Associate) dành cho các chuyên gia IT chuyên thực hiện và quản lý các cơ sở dữ liệu của Microsoft SQL Server. Chứng chỉ này thích hợp với những người thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý, phát triển các mô hình dữ liệu lô-gíc, tạo các cơ sở dữ liệu vật lý, tạo các dịch vụ dữ liệu sử dụng Transact-SQL, quản lý và bảo trì các cơ sở dữ liệu, cấu hình và quản lý bảo mật, giám sát và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, cài đặt và cấu hình Microsoft SQL Server.

Nội dung:

 

No.

Course name

Exam code

Duration

(hrs)

1.

Course 2778: Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

70-432

24

2.

Course 6231: Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

40

3.

Course 6234: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 

70-448

24

4.

Course 6235: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services

24

5.

Course 6236: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

24

 

TỔNG

 

136

 

2. Chương trình đào tạo của Cisco:

2.1. Cisco Certified Network Associate (CCNA):

Thời lượng: 70 - 160 hrs.

Tổng quan:

Khoá học nhằm trang bị cho học viên đầy đủ các kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng. Khi kết thúc khoá học học viên có đủ tự tin tham gia các công việc như thiết kế, lắp đặt, cấu hình và bảo trì, xử lý sự cố hệ thống mạng từ một vài chục tới hàng trăm nút mạng.

Chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế Chuyên viên Mạng Cisco (CCNA) được công nhận trên hơn 150 nước trên toàn thế giới.

Exam code: 640-802

Nội dung:

  • Chương trình 1 (dành cho các đối tượng hầu như chưa có nền tảng về mạng máy tính):

Học kỳ 1: Network Fundamentals

Học kỳ 2: Routing Protocols and Concepts

Học kỳ 3: LAN Switching and Wireless

Học kỳ 4: Accessing the WAN

  • Chương trình 2 (dành cho các đối tượng đã có nền tảng về mạng máy tính):

Học kỳ 1: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1

Học kỳ 2: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

2.2. Cisco Certified Network Professional (CCNP):

Tổng quan:

Khoá đào tạo CCNP sẽ hướng dẫn cho học viên cách lắp đặt, đặt cấu hình và vận hành các hệ thống mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN) và các dịch vụ truy cập từ xa cũng như khả năng bảo mật và tối ưu hoạt động mạng cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp có từ 100 đến 500 nút mạng trong các hệ thống đa giao thức và công nghệ như TCP/IP, OSPF, EIGRP, BGP, STP, VTP, VPN, MPLS, QoS... Khoá đào tạo này tập trung phát triển các kỹ năng giúp học viên có thể xây dựng các hệ thống mạng mở rộng, mạng doanh nghiệp, sử dụng công nghệ chuyển mạch đa tầng,  triển khai mạng Intranet toàn cầu, xử lý sự cố mạng.

Thời lượng: 132 hrs 

Yêu cầu đầu vào:

Học viên đã có chứng chỉ CCNA hoặc có trình độ tương đương.

Nội dung:

No.

Course name

Exam code

Duration

(hrs)

1.

Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

642-902

54

2.

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)

642-813

36

3.

Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT)

642-825

42

 

3. Các chương trình đào tạo bảo mật:

3.1. Security

Tổng quan:

Chứng chỉ Security của CompTIA là chứng chỉ nền tảng giúp học viên khẳng định các kỹ năng liên quan đến bảo mật dịch vụ mạng, thiết bị mạng và lưu lượng mạng. Trong khóa học này, học viên sẽ được cung cấp kiến thức và kinh nghiệm làm việc với phần cứng, hệ điều hành và hệ thống mạng cần thiểt để thực thi các dịch vụ bảo mật trong bất kỳ loại hình mạng máy tính nào.

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung khoá học:

Chapter 1: Measuring and Weighing Risk

Chapter 2: Infrastructure and Connectivity

Chapter 3: Protecting Networks

Chapter 4: Threats and Vulnerabilities

Chapter 5: Access Control and Identity Management

Chapter 6: Educating and Protecting the User

Chapter 7: Operating System and Application Security

Chapter 8: Cryptography Basics

Chapter 9: Cryptography Implementation

Chapter 10: Physical and Hardware-Based Security

Chapter 11: Security and Vulnerability in the Network

Chapter 12: Wireless Networking Security

Chapter 13: Disaster Recovery and Incident Response

Chapter 14: Security-Related Policies and Procedures

Chapter 15: Security Administration

3.2. Certified Ethical Hacker (CEH)

Tổng quan:

Chương trình đào tạo về hacker (CEH) không tập chung vào một công nghệ của một nhà sản xuất nào cụ thể, thay vào đó nội dung của khóa học này sẽ  trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các phương pháp tấn công, các phương pháp phòng chống. Với phương châm nghĩ như một hacker, khóa học sẽ giúp học viên có được một cách nhìn toàn diện nhất về tình hình an toàn an ninh của hệ thống mà mình đang làm chủ và từ đó sẽ có những biện pháp thay đổi để tăng cường hơn nữa sự an toàn đang có.

Thời lượng: 60h

Yêu cầu đầu vào:

-          Khuyến khích học viên có kiến thức về quản trị mạng và quản trị hệ thống

-          Nên có kiến thức Cisco ICND1; Security , MCSA

Nội dung khoá học:

Module 01: Introduction to Ethical Hacking

Module 02: Footprinting and Reconnaissance

Module 03: Scanning Networks

Module 04: Enumeration

Module 05: System Hacking

Module 06: Trojans and Backdoors

Module 07: Viruses and Worms

Module 08: Sniffers

Module 09: Social Engineering

Module 10: Denial of Service

Module 11: Session Hijacking

Module 12: Hacking Webservers

Module 13: Hacking Web Applications

Module 14: SQL Injection

Module 15: Hacking Wireless Networks

Module 16: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

Module 17: Buffer Overflow

Module 18: Cryptography

Module 19: Penetration Testing

3.3. Security Certified Network Specialist (SCNS)

Tổng quan:

Chứng chỉ Security Certified Network Specialist (SCNS) là chứng chỉ đầu tiên phải có với bất cứ ai muốn đi sâu vào hệ thống chứng chỉ Security của SCP. Nội dung chính của khóa học, tương ứng với môn thi SC0-451, chủ yếu là tập trung vào chiến lược phòng vệ từ vòng ngoài (TPD).

Yêu cầu đầu vào:

Chứng chỉ Security hoặc các chứng chỉ tương đương Security (SCNS không liên kết và cũng không trùng lặp nội dung của Security ).

Thời lượng: 35h 

Nội dung khóa học

Lesson 1: Network Defense Fundamentals

Lesson 2: Advanced TCP/IP

Lesson 3: Routers and Access Control Lists

Lesson 4: Designing Firewalls

Lesson 5: Configuring Firewalls

Lesson 6: Implementing IPSec and VPNs

Lesson 7: Designing an Intrusion Detection System (IDS)

Lesson 8: Configuring an IDS

Lesson 9: Securing Wireless Networks

3.4. Security Certified Network Professional (SCNP)

Tổng quan:

Chứng chỉ SCNP cung cấp cho người quản trị mạng những kiến thức thực tế hữu ích để bảo vệ hệ thống mạng khỏi những tấn công cả nội bộ và bên ngoài vào.

Yêu cầu đầu vào: Chứng chỉ SCNS hoặc tương đương.

Thời lượng: 35h 

Nội dung khóa học (Strategic Infrastructure Security): 

Lesson 1: Cryptography and Data Security

Lesson 2: Hardening Linux Computers

Lesson 3: Hardening Windows Server

Lesson 4: Attack Techniques

Lesson 5: Security on the Internet and the WWW

Lesson 6: Performing a Risk Analysis

Lesson 7: Create a Security Policy

Lesson 8: Analyzing Packet Signatures

3.5. Security Certified Network Architect (SCNA)

Tổng quan:

Trong chương trình Security Certified Network Architect (SCNA), học viên sẽ được tiếp cận với nhiều  thiết bị phần cứng và phần mềm an ninh khác nhau. Học viên thực sự hiểu được cách thức đưa ra chiến lược và chính sách an ninh. Nội dung chính của khóa học, Advanced Security Implementation and Enterprise Security Solutions tương ứng với 2 môn thi SC0-501 and SC0-502.

Yêu cầu đầu vào:

Học viên phải hoàn thành khóa học SCNP hoặc khóa học tương đương. Đây là khóa học ở cấp độ chuyên sâu, vì vậy học viên cần có kiến thức nền tảng về Networking và Security trước khi tham dự khóa học SCNA.

Khóa 1:  Advanced Security Implementation (ASI)

Advanced Security Implementation (ASI) xem xét và giải thích các kỹ thuật cần thiết để xây dựng 1 hệ thống mạng thực sự. Chuẩn bị cho thi môn SC0-501 để lấy chứng chỉ SCNA.

Trong khóa học này, học viên được thảo luận chi tiết về chiến lược và các thành phần của 1 hệ thống mạng thực sự.

Thời lượng: 35h 

Nội dung khóa học

Lesson 1: Introduction to Trusted Networks

Lesson 2: Cryptography and Data Security

Lesson 3: Computer Forensics

Lesson 4: Law and Legislation

Lesson 5: Biometrics - Who you are

Lesson 6: Strong Authentication

Lesson 7: Digital Certificates

Lesson 8: Digital Signatures

Khóa 2:  Enterprise Security Solutions (ESS)

Enterprise Security Solutions (ESS) khởi đầu bằng việc thảo luận về các yêu cầu cần thiết của việc xây dựng 1 hệ thống mạng thực sự, và kết thúc bằng bài lab tổng hợp bao gồm các nhiệm vụ và các khai niệm trong cả 2 môn ASI và ESS để xây dựng hệ thống mạng thực sự tin cậy. 

Môn thi tương ứng của Security Certified Network Architect (SCNA) : SC0-502

Enterprise Security Solutions (ESS) chuẩn bị cho học viên kiến thức và kỹ năng đưa ra chiến lược và các chính sách cần thiết để xây dựng hệ thống mạng tin cậy. Khóa học này bao gồm thông tin chi tiết bài kiểm tra về các chính sách, sự mã hóa và sinh trắc học. Đồng thời cũng thảo luận về hệ thống mạng Wireless, e-mail security. Khóa học kết thúc bằng bài lab xây dựng hệ thống mạng tin cậy, lồng ghép các khái niệm của các môn học ASI và ESS.

Thời lượng: 35h 

Nội dung khóa học

Lesson 1: Trusted Network Implementation

Lesson 2: Planning a Trusted Network

Lesson 3: Microsoft Secure Network

Lesson 4: Linux Certificate Authorities

Lesson 5: Managing Certificates

Lesson 6: Local Resource Security

Lesson 7: Wireless Security

Lesson 8: Email Security

Lesson 9: CAs in Mixed Environments

3.6. Hệ thống quản lý ANTT theo chuẩn ISO/IEC 27001:2005

Tổng quan:

Khóa học cung cấp các khái niệm từ cơ bản nhất về Hệ thống Quản trị An ninh Thông tin (ISMS) đến ứng dụng nó trong công việc. Khóa học cũng cung cấp các thông tin về lợi ích của các chứng chỉ ISO/IEC 27001:2005 khiến các tổ chức muốn có được nó. Ngoài ra học viên cũng nắm được các yêu cầu về tài liệu và tiêu chuẩn của ISO/IEC 27001:2005.

Thời lượng: 35h 

Nội dung chi tiết:

Khái niệm về An ninh Thông tin

Các thuật ngữ sử dụng trong Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

Thực trạng và tầm quan trọng của An ninh Thông tin trên thế giới

Các tiêu chuẩn / thực hành tốt liên quan đến hoạt động quản lý an ninh thông tin

Lịch sử phát triển ISO/IEC 27001:2005

ISO/IEC 27001:2005 các yêu cầu bắt buộc

ISO/IEC 27001:2005 các biện pháp kiểm soát (controls) theo Annex A

Phương thức tiếp cận Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

Đánh giá nội bộ

3.7. Hướng dẫn triển khai Hệ thống quản lý ANTT theo chuẩn ISO/IEC 27001:2005

Tổng quan:

Nắm được các yêu cầu bắt buộc và các biện pháp kiểm soát mà tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 đưa ra. Nắm được chi tiết cách thức từng bước triển khai Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005.

Thời lượng: 35h 

Nội dung chi tiết:

Khái niệm về ANBMTT

Các đe dọa và các điểm yếu trong BMTT

Kiểm kê tài sản thông tin

Xác định phương pháp đánh giá rủi ro

Thực hiện đánh giá rủi ro an ninh thông tin

Chuẩn bị bảng tuyên bố áp dụng

Chuẩn bị bảng kế hoạch xử lý rủi ro

Xây dựng chương trình triển khai ISMS

Thực hiện chương trình triển khai ISMS

Thực hiện Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

Theo dõi vận hành ISMS

Xem xét sự tuân thủ - Hành động khắc phục – Hành động phòng ngừa

Chuẩn bị đánh giá

Đánh giá cấp chứng chỉ của bên thứ 3

3.8. Quản lý giám sát Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo chuẩn ISO / IEC 27001 trong các tổ chức - Lead Auditor

Tổng quan:

Khóa học này giúp học viên rà soát, xem xét các cấu trúc và các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn ISO 27001:2005 và cho phép bên thứ 3 được quyền lập kế hoạch và thực hiện đánh giá độc lập. Chương trình đào tạo cũng cung cấp các kiến thức kỹ thuật và kỹ năng thực hành cần thiết để học viện đạt được chứng chỉ Lead Auditor (IRCA chứng nhận).

Thời lượng: 35h 

Nội dung chi tiết:

Cơ sở nền tảng và giới thiệu chung về tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 và các tiêu chuẩn an toàn thông tin liên quan.

Giới thiệu về áp dụng và đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Vai trò của lãnh đạo trong việc xem xét rủi ro và hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Nguyên tắc  đánh giá, các bước đánh giá và vài trò của chuyên gia đánh giá trong quá trình đánh giá.

Kỹ năng và kỹ thuật đánh giá:

  • Hoạch định – sử dụng bảng kiểm tra, nguồn lực và hoạch định thời gian
  • Lựa chọn nhóm đánh giá
  • Phỏng vấn và đánh giá thông tin và các bằng chứng đánh giá
  • Quan sát - bằng chứng khách quan
  • Đánh giá các điểm không phù hợp
  • Thông tin và trình bày báo cáo đánh giá
  • Hành động khắc phục và các hiệu lực của các chương trình tiếp theo.

Cải tiến hiệu lực - hoạch định , giám sát và ghi nhận kết quả

Các hoạt động công nhận và chứng nhận

4. Chương trình đào tạo quản lý hạ tầng CNTT – ITIL

ITIL là tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất dành cho việc quản lý dịch vụ CNTT, là một tập hợp các khái niệm, tài liệu cần thiết giúp cho việc triển khai, vận hành & quản lý dịch vụ CNTT hiệu quả nhất.

Các khóa học ITIL có nhiều cấp độ, từ cơ bản đến nâng cao, dành cho hầu hết các vị trí liên quan đến CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp đã, đang và sẽ sử dụng CNTT như là 1 công cụ trong hoạt động kinh doanh.

4.1. ITIL V3.1 Awareness

Cấp độ: cơ bản 

Thời lượng: 7h 

Đối tượng:

Dành cho tất cả các chuyên gia CNTT, các nhà quản lý dự án CNTT, các nhà quản lý CNTT, các chuyên viên tư vấn, thiết kế hạ tầng CNTT, các nhân viên quản trị mạng, quản trị hệ thống, lập trình viên, những người lập kế hoạch, nhân viên và quản lý hỗ trợ, các nhà cung cấp quản lý dịch vụ và các vị trí liên quan tới CNTT khác.

Mục tiêu:

Khóa học giúp học viên đưa CNTT vào trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát và giảm chi phí CNTT, nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT và cân đối nguồn lực CNTT một cách hiệu quả nhất.

Nội dung:

Introduction

Service Strategy

Service Design           

Service Transition

Service Operation

Continual Service Improvement (CSI)

4.2. ITIL V3.1 Foundation Course

Cấp độ: cơ bản 

Thời lượng: 21h 

Đối tượng:

Dành cho tất cả các chuyên gia CNTT, các nhà quản lý dự án CNTT, các nhà quản lý CNTT, các chuyên viên tư vấn, thiết kế hạ tầng CNTT, các nhân viên quản trị mạng, quản trị hệ thống, lập trình viên, những người lập kế hoạch, nhân viên và quản lý hỗ trợ, các nhà cung cấp quản lý dịch vụ và các vị trí liên quan tới CNTT khác.

Mục tiêu:

Khóa học giúp học viên đưa CNTT vào trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát và giảm chi phí CNTT, nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT và cân đối nguồn lực CNTT một cách hiệu quả nhất.

Nội dung:

Service Management Defined

ITIL Introduction

Service Strategy

Service Design

Service Transition

Service Operation

Continual Service Improvement

Exam Taking Tips

4.3. ITIL Service Capability: Operational Support and Analysis

Cấp độ: chuyên viên 

Thời lượng: 35h 

Đối tượng:

Dành cho những người chịu trách nhiệm quản lý, triển khai hoặc tư vấn về ITIL trong lĩnh vực CNTT hoặc các lĩnh vực liên quan.

Mục tiêu:

Giúp học viên hiểu rõ tầm quan trọng của hạ tầng CNTT, dịch vụ CNTT trong doanh nghiệp, ứng dụng CNTT trong kinh doanh. Cụ thể là dùng CNTT phân tích, các quy trình hoạt động, rủi ro, đưa ra các giải pháp hợp lý để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao; thách thức, khó khăn khi thực hiện quy trình.

Nội dung:

Service Operation Practices

Event Management Process

Incident Management Process

Problem Management Process

Request Fulfillment Process

Access Management Process

Service Desk Function

Common Operational Support and Analysis Functions

Improving Operational Support and Analysis

Technology and Implementation Considerations

Exam Preparation

Bài viết khác

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP VÀ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE OCA

Nằm trong chuỗi kế hoạch chuẩn hóa khung năng lực CNTT cho đội ngũ cán bộ CNTT của Tập đoàn trong việc trang bị các chứng chỉ quốc tế có giá trị công nhận trên toàn cầu, NetPro tiếp tục phối hợp [...]

CÁN BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ ICDL

Chương trình đào tạo tin học quốc tế ICDL – Kỹ năng sử dụng CNTT đạt chuẩn thông tư 03/2014/TT-BTTTT

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO “QUY TRÌNH PHÁT HIỆN, XỬ LÝ MÃ ĐỘC MALWARE”

“Quy trình phát hiện xử lý mã độc Malware” cung cấp các kiến thức, kỹ năng, các biện pháp phòng ngừa, xử lý sự cố phần mềm độc hại của một tổ chức.

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CEH v9

Học viện NetPro tổ chức khai giảng khóa đào tạo HACKER MŨ TRẮNG-CEH v.9 tại văn phòng số 9 Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO ITIL FOUNDATION 2016

Ngày 24/8/2016 vừa qua, Học viện NetPro tổ chức khai giảng khóa đào tạo ITIL Foundation tại văn phòng mới số 9 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Tham gia khóa đào tạo gồm học viên đến từ các đơn vị: F[...]