Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT Tư vấn thi CCQT

091 560 1434

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn doanh nghiệp

091 665 1434

Tư vấn public

Tư vấn public

Tư vấn public Tư vấn public

091 560 1434

Thống kê

76

44

7,666,294

Fanpage

Security+ của hiệp hội CompTIA

10/1/2015

Khóa học Security+ :

Chương trình:         Security+ của hiệp hội CompTIA

Thời lượng:              5 ngày

Mục tiêu khoá học:

Chứng chỉ Security+ của CompTIA là chứng chỉ nền tảng giúp học viên khẳng định các kỹ năng liên quan đến bảo mật dịch vụ mạng, thiết bị mạng và lưu lượng mạng. Trong khóa học này, học viên sẽ được cung cấp kiến thức và kinh nghiệm làm việc với phần cứng, hệ điều hành và hệ thống mạng cần thiểt để thực thi các dịch vụ bảo mật trong bất kỳ loại hình mạng máy tính nào.

Nội dung khoá học:

  • Module 1: Security Fundamentals
  • Module 2: Identifying Security Threats and Vulnerabilities 
  • Module 3: Managing Data, Application, and Host Security
  • Module 4: Implementing Network Security
  • Module 5: Implementing Access Control, Authentication, and Account Management
  • Module 6: Managing Certificates
  • Module 7: Implementing Compliance and Operational Security
  • Module 8: Risk Management
  • Module 9: Troubleshooting and Managing Security Incidents
  • Module 10: Business Continuity and Disaster Recovery Planning
 

Các khóa học khác

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời liên lạc với ban tuyển sinh Học viện NetPro.

NetPro Academy

Địa chỉ: Số 9 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 091 560 1434/ 091 665 1434

Tel:     (84)4 6275 3250      Fax: (84)4 3974 4010

Email: info@netpro.com.vn   YM: netpro_tuvan