Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT Tư vấn thi CCQT

091 560 1434

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn doanh nghiệp

091 665 1434

Tư vấn public

Tư vấn public

Tư vấn public Tư vấn public

091 560 1434

Thống kê

282

118

7,876,583

Fanpage

Khách hàng tiêu biểu

NETPRO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ THI SECURITY+ CHO BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

Năm 2020, triển khai thực hiện Đề án 99/2014/TTCP về phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin (ATANTT) đến năm 2020, Ban cơ yếu Chính Phủ đã lựa chọn NetPro tiếp tục thực hiện chương [...]

Chi tiết...

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC XỬ LÝ SỰ CỐ ATTT – INCIDENT HANDLING

ngày 27/11/2017 tại trụ sở đào tạo của Học viện NetPro, số 9 Trung liệt, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra buổi lễ Khai giảng khóa huấn lyện đào tạo “Xử lý sự cố An toàn thông tin – Incident Handling“. [...]

Chi tiết...

Khách hàng tiêu biểu

Hiện nay Học viện NetPro tập trung phát triển vào hai lĩnh vực: khối dự án (Chính phủ, Doanh nghiệp) và khối cá nhân, mỗi khối đang có những bước phát về chất lượng và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu [...]

Chi tiết...