Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT

Tư vấn thi CCQT Tư vấn thi CCQT

091 560 1434

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn doanh nghiệp

091 665 1434

Tư vấn public

Tư vấn public

Tư vấn public Tư vấn public

091 560 1434

Thống kê

781

1,461

9,429,569

Fanpage

SCP

Security Certified Network Specialist (SCNS)

Chứng chỉ Security Certified Network Specialist (SCNS) là chứng chỉ đầu tiên phải có với bất cứ ai muốn đi sâu vào hệ thống chứng chỉ Security của SCP. Nội dung chính của kho[...]

Chi tiết...

Security Certified Network Professional (SCNP)

Chứng chỉ SCNP cung cấp cho người quản trị mạng những kiến thức thực tế hữu ích để bảo vệ hệ thống mạng khỏi những tấn công cả nội bộ và bên ngoài vào.

Chi tiết...

Security Certified Network Architect (SCNA)

Trong chương trình Security Certified Network Architect (SCNA), học viên sẽ được tiếp cận với nhiều thiết bị phần cứng và phần mềm an ninh khác nhau. Học viên thực sự hiểu đư[...]

Chi tiết...